Om Inspirationsdagen

Syftet med dagen är att lyfta viktiga branschfrågor, visa vad som sker på marknaden, belysa lönsamhetsfrågor samt visa upp viktiga produkter och tjänster som skapar mervärden för branschen.Tidigare seminarium