Program 2017

08.00 – 09.00 – Registrering med kaffe och fralla

09.00 – 09.03 – Dagens moderator, Bo Ericsson inleder dagen. Presentation av dagens arrangörer, Motor-Magasinet och SFVF.

09.03 – 09.15 –  Utställarna har ordet och presenterar kort vad de visar/erbjuder under dagen.

09.15 – 09.35 Hur undviker man att hamna hos ARN?

Britta Ahnmé Kågerman, chef för ARN, Allmänna Reklamationsnämnden,

Britta kommer att berätta om verksamheten och hur utvecklingen varit när det gäller anmälningar inom fordonsområdet. Under förra året kom det in 2 369 anmälningar på området Motor, både när det gäller verkstadsreparationer och bilhandel. Helt klart finns det mycket att tänka på för verkstäderna för att slippa hamna på ARN:s bord.

09.40 – 10.00 – Vad kan vi göra för att få ungdomar att satsa på fordonsbranschen

Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna

Benny kommer för att tala om utbildning och rekrytering till branschen. Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna har växlat upp arbetet med Skolverket. Verkstadsföretagarna sitter med i lokala, regionala och nationella programråd. Alla i branschen måste dra sitt strå till stacken för att få ungdomar intresserade att söka till oss. Få vet om att lönen, villkoren och chansen att utveckla sig i vår bransch är bra. Viljan att satsa på kompetensutveckling för att medarbetare ska kunna reparera dagens och morgondagens fordon i den snabba utvecklingen är stor.

10.00 – 10.40 – Kaffe med kaka och tid att besöka dagens utställare, nätverka och mingla med kollegor.

10.40 – 11.00Nya synsätt på mobilitet – Om självkörande fordon och mycket mer

Jan Hellåker, programansvarig Drive Sweden

Det handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller.  Jan Hellåker kommer även att presentera en del av tekniken i Drive Me, världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 familjer snart börjar prova självkörande Volvobilar på allmän väg i Göteborg.

11.05 – 11.25 – Svartjobben ska stoppas med personalliggare på verkstan

Conny Svensson, Nationell Samordnare vid Skatteverket,

Conny kommer berätta om införandet av Personalliggare på Fordonsverkstäder och om problem med svart arbetskraft. Från Skatteverkets sida beskrivs detta som en slags fiskal lagstiftning vars syfte är att få verkstäder att betala skatt samtidigt som arbetstagaren ges ett kollektivt skydd. Främsta målet är alltså inte att utdöma straff utan hellre “fria än att fälla” enligt myndigheten. Man inför så kallade fastställda sanktionsavgifter. Om personalliggare helt saknas kan det dock bli dyrt för verkstaden, upp mot 12 500 kr.

11.30 – 13.00 – Gemensam lunch och nätverksmöjligheter med dagens utställare och kollegor i branschen

13.00 – 13.20 – Allt fler hot mot de fria verkstäderna!

Christer Liljenberg, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening och tillika vice ordförande för den europeiska eftermarknadsorganisationen FIGIEFA.

Christer kommer att rapportera om det senaste som hänt inom EU på eftermarknaden. OBD-kontaktens framtid är aktuellt. EU-kommissionen är på väg att arbeta fram ett förslag till nytt typgodkännande för fordon där det lilla kontaktdonet för fordonsdiagnostik inte ingår, utan all form av diagnostik ska ske via bilens uppkoppling mot ”molnet” i det förslag som är under utarbetande. Skulle förslaget vinna laga kraft i dess nuvarande form kommer dels fristående allbilverkstäder att ställas utanför marknaden.

13.20 – 13.40 – Bo Ericsson, Vd SFVF och Ulf Stefansson, jurist SFVF. Ämnen: Godkänd Bilverkstad och Juridik i Verkstaden.

13.40 – 14.00 – Nya supertekniken i tunga fordon

Christer Pettersson, servicemarknadschef hos MAN Truck & Bus Sverige AB

Den tekniska utvecklingen i tunga fordon har inte bara gått hand i hand med personbilarna, utan i många fall ligger man långt före. MAN, en av världens ledande tillverkare av tunga fordon, har gjort en intressant teknisk resa och produktutvecklat med kunden i fokus. Christer berättar om utvecklingen genom färska produktexempel och belyser även hur detta kommer att påverka verkstäderna/eftermarknaden i steg 2 och därmed vilka förväntningar, utmaningar och krav som finns.

14.00 – 14.15 – Prisutdelning! Initiativpriset 2017. Vinnaren koras av juryn och prisas med 10 000 kr, diplom samt en specialdesignad glasstatyett.

14.15 – 14.45 – Kaffe med kaka och tid att besöka dagens utställare, nätverka och mingla med kollegor.

14.45 – 15.05 – Vad har Internet of Things, Big Data, Machine Learning och Artificiell Intelligens med en bilverkstad att göra?

Alexander Westerling – Entreprenör och inspiratör

När Henry Ford ville ta fram billiga, pålitliga bilar ska många frågat vad det är för fel med att ha en häst. Är du lika skeptisk till nästa revolution som nu sker inom fordonsindustrin?

Att el- och batteridriftsrevolutionen som sker framför fötterna på oss förändrar spelplanen är uppenbart. Färre rörliga delar, längre serviceintervaller… Listan kan göras lång. Samtidigt kopplas fordonen upp mot ”molnet” och kastar mycket av det vi redan vet åt sidan. Vem äger egentligen kundrelationen och vad innefattar den? Vad kan man egentligen ta betalt för och än viktigare – vad kommer kunden vara villig att betala för?

Under ett fartfyllt seminarie guidas du genom de senaste trenderna inom Internet of Things, Big Data, Machine Learning och Artificiell Intelligens med en tydlig förankring till vardagen. Det är nämligen inte längre hypoteser utan verklighet.

Genom att visa på de likheter och synergier som finns mellan tvättmaskiner, bilar, verkstäder och glassförsäljning delar Alexander med sig hur varje verkstad kan dra nytta av teknikförändringarna som sker.

Valet är enkelt – utveckling eller avveckling.

15.10 – 15.30 – Konsumentverket: Tema bil

Christer Engström , vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument

Niklas Eklöf,  projektledare för Tema bil på Konsumentverket

Köp av beg. bil – ett område som vållar många konsumenter problem. Utifrån statistik och ett par talande exempel från Hallå konsument ger de en bild av problemsituationen i stort och specar vilka bitar konsumenterna har störst problem med på bil- och verkstadsområdet.

Hur agerar Konsumentverket utifrån den här utmaningen? Kort om verkets satsningar med treåriga temagrupper (kraftsamla) internt. En besvärlig situation som kräver koordinerade insatser från såväl myndigheter som bransch. De kommer också att betona vikten av samarbetet mellan myndighet och bransch sam berättar om branschdialogen på bilområdet, vilka som ingår och vad man arbetar med just nu.

15.30 – 15.45 – Prisutdelning! Lasingoo presenterar vinnaren av Årets Bilverkstad 2017. Priset delas ut av Nonny Davidsson, CMO Lasingoo.

15.45 – 16.00 – Dagens Moderator Bo Ericsson sammanfattar och avslutar dagen.

(16.00 – 18.00 – OBS! Preliminär AW och bar till självkostnadspris)

Ulf Stefansson

Britta Ahnmé Kågerman

Benny Wallin

Christer Liljenberg

Bo Ericsson

Conny-Svensson
Bild: Jeanette Andersson

Alexander Westerling

Christer Pettersson

Christer Engström

Niklas Eklöf

Nonny Davidsson

Jan Hellåker