Utställare

Fler möten genererar affärer på plats!

Efterfrågan att få mer tid med besökare/utställare inför årets Inspirationsdag är stort. Vi kommer därför erbjuda vårt one-on-one mötessystem. Som utställare får man någon vecka innan eventet tillgång till deltagarlistan och möjligheten att boka in möten med dagens besökare. Likaså kan besökare boka in möten med utställare. Allt sker genom vårt smidiga bokningssystem.

Några funderingar? Kontakta projektledare Erica Martins.

Inspirationsdagens utställare